El Gremi de Galeries d’Art de Catalunya presenta les exposicions i activitats més destacades dels seus socis

En els seus més de quaranta anys d'història, el Gremi de Galeries d'Art de Catalunya no ha deixat de treballar per la professionalització i la promoció de les activitats del sector del mercat de l'art català a nivell nacional, estatal i internacional, donant suport a la seva activitat comercial i ocupant-nos també de la representació del col·lectiu davant de les institucions nacionals i exteriors.

CATALÀ - El Gremi i les Galeries (pdf)El Gremio de Galerías de Arte de Cataluña presenta las exposiciones y actividades más destacadas de sus socios

En sus más de cuarenta años de historia, el Gremio de Galerías de Arte de Cataluña no ha dejado de trabajar por la profesionalización y la promoción de las actividades del sector del mercado del arte catalán a nivel nacional, estatal e internacional, apoyando su actividad comercial y ocupándonos también de la representación del colectivo ante las instituciones nacionales y exteriores.

ESPAÑOL - El Gremio y las Galerías (pdf)

Nova temporada 2019-2020 amb exposicions col·lectives i mostres d'artistes que treballen a Catalunya

Les galeries del GGAC presenten la nova temporada artística 2019-2020, on destaquem la quarta edició del Certamen Miró&Art i diverses exposicions de galeries associades.

CATALÀ - Programa de la temporada (pdf)Nueva temporada 2019-2020 con exposiciones colectivas y muestras de artistas que trabajan en Cataluña

Las galerías del GGAC presentan la nueva temporada artística 2019-2020, en que destacamos la cuarta edición del Certamen Miró&Art y varias exposiciones de galerías asociadas.

ESPAÑOL - Programa de la temporada (pdf)

Un passeig per les obres que podeu veure en aquest inici de temporada

Un paseo por la obras que podréis contemplar en este inicio de temporada

Les nostres galeries

Nuestras galerías

IV Certamen Miró&Art

El IV Certamen Miró&Art ja té obra guanyadora. "Un món" de Francesca Poza (que habitualment exposa a Olivart Art Gallery) ha estat l'escollida pel jurat per "saber interpretar l'esperit de Josep Maria Subirachs" alhora que "reflecteix aquesta idea de fer que el vermut simbolitzi la idea de compartir un moment amb els altres". El jurat també destaca l'exquisida execució tècnica de l'obra "Un món" de Francesca Poza. L'obra guanyadora serà adaptada com a etiqueta de l'edició limitada del Vermut Reserva Miró&Art 2020.

L'artista Francesca Poza tendeix a l'abstracció en la seva obra. Tot i que no abandona completament els elements figuratius, crea textures i profunditats. La seva intenció és reproduir, retratar el que és orgànic. Poza crea noves formes des de les quals el món natural es desintegra cap una profunda i íntima representació de la seva estructura.

En la seva quarta edició, el concurs s'ha dedicat a l'escultor, pintor, dibuixant i gravador Josep Maria Subirachs. Artista polifacètic, Subirachs no només s'ha expressat mitjançant l'escultura i obra tridimensional, la més coneguda per tots, sinó que també ha desplegat la seva creativitat a través d'altres tècniques.

En total, s'hi han presentat 38 obres de 31 artistes vinculats a 14 galeries del Gremi de Galeries d'Art de Catalunya.

El jurat ha estat presidit per Meritxell Torra Junyent (vocal de Junta del GGAC i codirectora de Dolors Junyent, Galeria d'Art) i format per Judit Subirachs (directora de l'Espai Subirachs), Héctor Albericio (de la galeria Art Petritxol), Francesc Mestre (antic director de Francesc Mestre Art) i Josep Sentís, representant de Vermuts Miró. També han estat presents a la reunió del jurat la presidenta del Gremi de Galeries d'Art de Catalunya, Mònica Ramon, acompanyada de Maribel Navarro, comissària de les exposicions col•lectives que es fan anualment amb les obres presentades al Certamen.

El Gremi de Galeries d'Art de Catalunya i Vermuts Miró han organitzat un any més aquest concurs d'art amb la col•laboració de l'Espai Subirachs.

CATALÀ - Certamen d'Art Vermuts Miró (pdf)


"El món", obra de Francesca Poza, guanyadora del IV Certamen Miró&Art / "El món" ("El Mundo") , obra de Francesca Poza, ganadora del IV Certamen Miró&Art."


El IV Certamen Miró&Art ya tiene obra ganadora. "Un món" de Francesca Poza (que habitualmente expone en Olivart Art Gallery) ha sido la escogida por el jurado por "saber interpretar el espíritu de Josep Maria Subirachs" a la vez que "refleja esta idea de hacer que el vermut simboliza la idea de compartir un momento con los otros". El jurado también destaca la exquisita ejecución técnica de la obra "Un món" de Francesca Poza. La obra ganadora será adaptada como etiqueta de la edición limitada del vermut reserva Miró&Art 2020.

La artista Francesca Poza tiende a la abstracción en su obra. Aunque no abandona completamente los elementos figurativos, crea texturas y profundidades. Su intención es reproducir, retratar lo que es orgánico. Poza crea nuevas formas desde las cuales el mundo natural se desintegra hacia una profunda e íntima representación de su estructura.

En su cuarta edición, el concurso se ha dedicado al escultor, pintor, dibujante y grabador Josep Maria Subirachs. Artista polifacético, Subirachs no sólo se ha expresado mediante la escultura y la obra tridimensional, la más conocida por todos, sino que también ha desplegado su creatividad a través de otras técnicas.

En total, se han presentado 38 obras de 31 artistas vinculados a 14 galerías del Gremi de Galeries d'Art de Catalunya.

El jurado ha sido presidido por Meritxell Torra Junyent (vocal de Junta del GGAC y codirectora de Dolors Junyent, Galeria d'Art) y formado por Judit Subirachs (directora del Espai Subirachs), Héctor Albericio (de la galería Art Petritxol), Francesc Mestre (antiguo director de Francesc Mestre Art) y Josep Sentís, representante de Vermuts Miró. También han estado presentes en la reunión la presidenta del Gremi de Galeries d'Art de Catalunya, Mònica Ramon, acompañada de Maribel Navarro, comisaria de las exposiciones colectivas que anualmente se llevan a cabo con las obras presentadas al Certamen.

El Gremi de Galeries d'Art de Catalunya y Vermuts Miró han organizado un año más este concurso de arte con la colaboración del Espai Subirachs.

ESPAÑOL - Certamen de Arte Vermuts Miró (pdf)

Obres / Obras

Galeries i artistes participants / Galerías y artistas participantes