El Gremi de Galeries d’Art de Catalunya presenta les exposicions i activitats més destacades dels seus socis

En els seus més de quaranta anys d'història, el Gremi de Galeries d'Art de Catalunya no ha deixat de treballar per la professionalització i la promoció de les activitats del sector del mercat de l'art català a nivell nacional, estatal i internacional, donant suport a la seva activitat comercial i ocupant-nos també de la representació del col·lectiu davant de les institucions nacionals i exteriors.

CATALÀ - El Gremi i les Galeries (pdf)El Gremio de Galerías de Arte de Cataluña presenta las exposiciones y actividades más destacadas de sus socios

En sus más de cuarenta años de historia, el Gremio de Galerías de Arte de Cataluña no ha dejado de trabajar por la profesionalización y la promoción de las actividades del sector del mercado del arte catalán a nivel nacional, estatal e internacional, apoyando su actividad comercial y ocupándonos también de la representación del colectivo ante las instituciones nacionales y exteriores.

ESPAÑOL - El Gremio y las Galerías (pdf)

Nova temporada 2019-2020 amb exposicions col·lectives i mostres d'artistes que treballen a Catalunya

Les galeries del GGAC presenten la nova temporada artística 2019-2020, on destaquem la quarta edició del Certamen Miró&Art i diverses exposicions de galeries associades.

CATALÀ - Programa de la temporada (pdf)Nueva temporada 2019-2020 con exposiciones colectivas y muestras de artistas que trabajan en Cataluña

Las galerías del GGAC presentan la nueva temporada artística 2019-2020, en que destacamos la cuarta edición del Certamen Miró&Art y varias exposiciones de galerías asociadas.

ESPAÑOL - Programa de la temporada (pdf)

Un passeig per les obres que podeu veure en aquest inici de temporada

Un paseo por la obras que podréis contemplar en este inicio de temporada

Les nostres galeries

Nuestras galerías

IV Certamen Miró&Art

Moguts des de temps ençà per l'amor i la passió a l'art, era normal que es creuessin els camins de l'empresa reusenca Vermuts Miró i el Gremi de Galeries d'Art de Catalunya (GGAC). Ambdues entitats van tenir aquesta sort l'estiu de 2016, quan com a resultat de l'amistat iniciada van signar un acord de col·laboració amb l'objectiu de promoure l'art en l'àmbit cultural del nostre país.

El pilar d'aquest acord era el compromís d'ambdues entitats per convocar anualment un concurs d'art, en el qual es cridaria a participar als artistes que treballen a les galeries d'art associades al GGAC. Amb aquest criteri, es promovia l'art de qualitat i l'associacionisme dintre del nostre àmbit, donat que els artistes participants compten amb l'aval de professionals de l'art que alhora creuen en l'acció conjunta del sector, cara a desenvolupar grans projectes que reverteixin en la cultura i el bé comú en general. Per la seva banda, Vermuts Miró refermava la seva àmplia trajectòria de mecenatge cultural, forta i constant.

El concurs va rebre el nom de Certamen d'Art Vermuts Miró en la seva primera edició de 2016, sent readaptada la denominació definitiva de Certamen Miró&Art. El tema del certamen es definiria cada any al voltant de la figura d'un artista consagrat. En la primera edició aquest va ser Antoni Gaudí i el guanyador Xano Armenter, presentat per Àmbit Galeria d'Art, amb l'obra Thinking Gaudí. En la segona edició, Joan Brossa va ser qui inspirà els artistes participants i la guanyadora va ser Claire James Dupain, presentada per Artevistas Gallery, amb l'obra Invisible Brossa. En la tercera edició, la font d'inspiració va venir del ric imaginari de Josep Guinovart, sent l'artista guanyadora Núria Rossell, que arribava al concurs de la mà d'AB Galeria d'Art, amb l'obra El dubte del títol.

I arribem enguany amb l'escultor, pintor, dibuixant i gravador Josep Maria Subirachs, d'acord amb la Espai Subirachs. Artista polifacètic, Subirachs no només s'ha expressat mitjançant l'escultura i obra tridimensional, la més coneguda per tots, sinó que també ha desplegat la seva creativitat a través d'altres tècniques com la pintura, el dibuix, l'obra gràfica -aiguafort, serigrafia i litografia-, el tapís, la il·lustració de llibres, l'encunyació de medalles i el disseny de joies i d'elements utilitaris. A més d'una notable projecció internacional, amb nombroses exposicions celebrades i obres emplaçades en ciutats i col·leccions de tot el món, cal destacar la presència de la seva producció arreu de Catalunya, amb diverses obres monumentals..

Així, enguany és ell, Josep Maria Subirachs, qui inspira els nostres artistes per fer el seu treball. A banda del premi en metàl·lic, l'obra guanyadora serà l'etiqueta que vestirà l'ampolla del vermut reserva Miró&Art del 2020.

Els artistes que hi participen tindran les seves obres a concurs exposades a les galeries que els representen entre l'1 d'octubre i el 3 de novembre de 2019. Mitjançant la web, us podreu fer una ruta de forma àgil i gaudir d'unes hores contemplant obres d'art que us portaran remembrances de Subirachs.

El veredicte del jurat -presidit per Meritxell Torra Junyent (vocal de Junta del GGAC i codirectora de Dolors Junyent, Galeria d'Art) i format per Judith Subirachs (directora de l'Espai Subirachs), Héctor Albericio (de la galeria Art Petritxol), Francesc Mestre (antic director de Francesc Mestre Art) i un representant de Vermuts Miró- serà fet públic el 28 d'octubre.

CATALÀ - Certamen d'Art Vermuts Miró (pdf)
Inspirados constantemente por el amor y la pasión por el arte, entra en el campo de lo normal que más tarde o más pronto los caminos de la célebre Vermuts Miró de Reus y el Gremio de Galerías de Arte de Cataluña (GGAC) se cruzaran . Ambas entidades tuvieron esta suerte el verano de 2016, cuando como resultado de la amistad iniciada firmaron un acuerdo de colaboración con el objetivo de promover el arte en el ámbito cultural de nuestro país.

El eje central de este acuerdo era el compromiso de ambas entidades por convocar anualmente un concurso de arte, el cual se abriría a la participación de los artistas que trabajan en las galerías de arte asociadas al GGAC. Con este criterio, se promovía el arte de calidad y el asociacionismo dentro de nuestro ámbito, dado que los artistas participantes cuentan con el aval de profesionales del arte que a su vez creen en la acción conjunta del sector, con el objetivo de desarrollar grandes proyectos que reviertan en la cultura y el bien común en general. Por su parte, Vermuts Miró se reafirmaba en su ya amplia trayectoria de mecenazgo cultural, fuerte y constante.

El concurso recibió el nombre de Certamen d'Art Vermuts Miró en su primera edición de 2016, siendo readaptada la denominación definitiva de Certamen Miró&Arte. El tema del certamen se definiría cada año alrededor de la figura de un artista consagrado. En la primera edición éste fue Antoni Gaudí y el ganador Xano Armenter, presentado por Àmbit Galeria d'Art, con la obra Thinking Gaudí. En la segunda edición, Joan Brossa fue quién inspiró a los artistas participantes y la ganadora fue Claire James Dupain, presentada por Artevistas Gallery, con la obra Invisible Brossa. En la tercera edición, la fuente de inspiración vino del rico imaginario de Josep Guinovart, siendo la artista ganadora Núria Rossell, que participaba en el concurso de la mano de AB Galeria d'Art, con la obra El dubte del títol (La duda del título).

Y llegamos a este año con el escultor, pintor, dibujante y grabador Josep Maria Subirachs, de acuerdo con la Espai Subirachs. Artista polifacético, Subirachs no solo se ha expresado mediante la escultura y obra tridimensional, la más conocida por todos, sino que también ha desplegado su creatividad a través otras técnicas como la pintura, el dibujo, la obra gráfica -aguafuerte, serigrafía y litografía-, el tapiz, la ilustración de libros, el troquelado de medallas y el diseño de joyas y de elementos utilitarios. Además de una notable proyección internacional, con numerosas exposiciones celebradas y obras emplazadas en ciudades y colecciones de todo el mundo, hay que destacar la presencia de su producción a lo largo y ancho de Cataluña, contando con diversas obras monumentales.

Así, este año es él, Josep Maria Subirachs, quién inspira a nuestros artistas para desenvolver su trabajo. Además del premio en metálico, la obra ganadora será la etiqueta que vestirá la botella del vermut reserva Miró&Art del 2020.

Los artistas que participan tendrán sus obras a concurso expuestas en las galerías que les representan entre el 1 de octubre y el 3 de noviembre de 2019.Consultando la web, os podréis trazar una ruta de forma ágil y disfrutar de unas horas contemplando obras de arte que os rememorarán a Subirachs.

El veredicto del jurado -presidido por Meritxell Torra Junyent (vocal de Junta del GGAC y codirectora de Dolors Junyent, Galeria d'Art) y formado por Judith Subirachs (directora del Espai Subirachs), Héctor Albericio (de la galería Art Petritxol), Francesc Mestre (antiguo director de Francesc Mestre Art) y un representante de Vermuts Miró)- será hecho público el 28 de octubre.

ESPAÑOL - Certamen de Arte Vermuts Miró (pdf)

Obres / Obras

Galeries i artistes participants / Galerías y artistas participantes